Nauczyciele + Dyrekcja

Dyrektor szkoły

Katarzyna Pankowska

Edukacja wczesnoszkolna

Magdalena Miś – Gniełka

Irena Kołodziejczyk

Małgorzata Koszel

Danuta Simińska

Język polski

Elżbieta Andrzejewska

Beata Rachel

Hanna Szczepańska

Język angielski

Anna Górny
Katarzyna Pankowska

 

Język niemiecki

Justyna Szulik

Pedagog

Jolanta Gorgoń

Marzena Franke

Marta Witta

Historia

Agata Stopa

Geografia

Sylwia Bartosz

Fizyka

Anna Sękowska

Chemia

Ewelina Lewandowska

Biologia

Aleksandra Wilk

Matematyka

Ludmiła Smosna

Informatyka

Grzegorz Wieszała

Technika

Zbigniew Porębski

Logopeda

Jolanta Gorgoń

Edukacja dla bezpieczeństwa

Dorota Skroch

Wiedza o społeczeństwie

Agata Stopa

Religia

Justyna Kowalczyk

Wychowanie fizyczne

Witold Czapla

Dorota Skroch

 

Wychowanie do życia w rodzinie

Irena Kołodziejczyk

Agata Stopa