Obiady

Koszt jednego obiadu wynosi 6 zł.

Wpłat należności za obiady należy dokonywać na rachunek szkoły zgodnie z informacją na pasku opłat.

Nr rachunku: 48 1020 2313 0000 3702 1061 5237

Adres: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Świętochłowicach, ul. Chopina 1, 41 – 600 Świętochłowice

Tytułem: Opłata za obiady w miesiącu …, za dziecko …(Imię i nazwisko dziecka, klasa)

 

JADŁOSPIS

Obiady deklaracja

.png
Pobierz plik

Obiady rezygnacja

.png
Pobierz plik