Rada Rodziców

Kontakt do Rady Rodziców: rrsp3zsp.swietochlowice@gmail.com

Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w ŚwiętochłowicachKonto RADY RODZICÓW
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
41-600 Świętochłowice
ul. Chopina 1
ING Bank Śląski
NR RACHUNKU 
37 1050 1373 1000 0097 9305 7010

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za dotychczasowe wpłaty na konto Rady Rodziców. Jednocześnie pragniemy poinformować, że środki gromadzone na rachunku Rady Rodziców, przeznaczane są na bieżące potrzeby związane z edukacją i rozwojem Państwa dzieci.

Do działań finansowych ze środków Rady Rodziców zalicza się zakupy pomocy dydaktycznych, zakupy nagród na konkursy tematyczne dla dzieci, a także organizację imprez okolicznikowych.

Pragniemy i dążyć będziemy do tego aby ze zgromadzonych środków równomiernie skorzystały wszystkie dzieci. To dopiero początek działań nowej Rady Rodziców nie mniej jednak już w miesiącach październik – grudzień 2021r., ze środków RR zostało sfinansowane:

 • Dzień Kartofla.

 • Dzień Edukacji Narodowej.

 • Dzień chłopaka.

 • Dzień jabłka.

 • Dzień tabliczki mnożenia

 • Andrzejki.

 • Mikołajki.

 • Nagrody na Mikołajowy turniej koszykówki.

 • Nagrody do konkursów z języka angielskiego, korek frup czy muterka, recytatorski, biblioteczny, kapelusz jesienny.

 • Sfinansowanie beczek wraz z oklejeniem na zbiórkę korków.

 • Pomoce dydaktyczne dla nauczycieli.

 • Skrzynka na pomysły „Szkoła marzeń”

 • Komputer – laptop.

 • Projekt i realizacja Logo szkoły SP3.

 • Kserokopiarka.

Tym samym prosimy o dalsze wpłaty na rzecz naszych dzieci.

Rada Rodziców podjęła i podejmuje działania związane z pozyskaniem sponsorów w celu wsparcia finansowego na cele statutowe Rady Rodziców. Do końca listopada pozyskano wsparcie od 6 sponsorów. Za co serdecznie dziękujemy.

Rada rodziców planuje do końca roku szkolnego następujące działania:

 • Wspierać bieżące potrzeby związane z edukacją i rozwojem dzieci.

 • Organizować i nagradzać konkursy szkolne.

 • Organizować kolejne imprezy wraz z oprawą.

 • Wspierać dni tematyczne organizowane przez szkołę.

 • Doposażać szkołę.

 • Wdrożyć program Szkoła dla Osiedla, Osiedle dla szkoły.

 • Puchar Trójki (wraz z stworzeniem aplikacji mobilnej)

 • Stypendia dla najlepszych uczniów.

 • Wsparcie zajęć sportowych.

Kontakt do Rady Rodziców

rrsp3zsp.swietochlowice@gmail.com