Samorząd uczniowski

Przewodnicząca

Milena Taubic

Zastępca przewodniczącej

Tomasz Mszyca

Sekretarz

Helena Piosek