Klub Szkół UNICEF – przedszkole

Raport końcoworoczny ze współpracy z organizacją UNICEF 2019/2020

Ten rok szkolny okazał się być niezwykle trudnym ze względu na panującą na całym świecie pandemię koronawirusa. Nikt nie spodziewał się że w pewnym momencie szkoły i przedszkola zostaną zamknięte, a nam jako nauczycielom pozostanie jedynie zdalne nauczanie. 

Do momentu

Ten rok szkolny okazał się być niezwykle trudnym ze względu na panującą na całym świecie pandemię koronawirusa. Nikt nie spodziewał się że w pewnym momencie szkoły i przedszkola zostaną zamknięte, a nam jako nauczycielom pozostanie jedynie zdalne nauczanie. 

Do momentu w którym wszystko uległo zmianie udało nam się zrealizować projekt dotyczący praw dziecka. W związku z tym, nasze przedszkole zorganizowało “Tydzień z prawami dziecka”. 20 listopada nasze przedszkolaki brały udział w pochodzie po okolicy ubrane w niebieskie stroje, niosąc niebieskie balony, śpiewając pięknie piosenkę:”Jesteśmy dziećmi”. Chcieliśmy w ten sposób pokazać innym, że i nasze przedszkolaki obchodzą ten wyjątkowy dzień. Mamy nadzieję, że mieszkańcy całych Świętochłowic nas usłyszeli. W innych dniach Tygodnia z Prawami Dziecka odbył się szereg zajęć dotyczących sytuacji dzieci na całym świecie oraz Konwencji Praw Dziecka. Na koniec wykonaliśmy niebanalną pracę plastyczną, tworząc kolaże z twarzy naszych przedszkolaków. Praca miała tytuł “Każdy jest inny, każdy jest wyjątkowy!” .

Ponadto cały rok prowadziliśmy kampanię informacyjną, najpierw poprzez gazetkę w holu przedszkola, następnie poprzez stronę internetową, dzięki czemu udało nam się poszerzyć wiedzę dzieci i rodziców na temat problemów globalnych, które niestety każdego dnia dotykają również najmłodszych mieszkańców ziemi. Na ten moment nie wiemy jeszcze, jaki kształt przybierze rok szkolny 2020/2021, mamy jednak nadzieję że uda nam się kontynuować współpracę z organizacją UNICEF, realizować projekty i walczyć o lepsze jutro dla dzieci nie tylko tych z Polski, ale również najdalszych zakątków świata.