Kadra – przedszkole

Izabela Wiśniewska – nauczyciel
Katarzyna Kozieł – nauczyciel
Agnieszka Tokarz – nauczyciel
Klaudia Jurczyk – nauczyciel
Aleksandra Garus – nauczyciel
Bogumiła Wójcik – pomoc nauczyciela
Aleksandra Tomanek-Nowak – logopeda

 

Monika Garus – intendentka
Krystyna Srzałek – kucharka
Anna Poloczek – pomoc kuchenna
Katarzyna Wirska – woźna
Ilona Leszczyńska – woźna
Waldemar Grzegorczyk – stróż, palacz
Zenon Wójcik – stróż, palacz
Krzysztof Kozek – stróż, palacz